by dronlink.com , 2018-07-27

ZASADY LOTÓW DRONAMI W CELACH HOBBISTYCZNYCH


Sample image

ZASADY LOTÓW DRONAMI W CELACH HOBBISTYCZNYCH

 

Rynek dronów, czyli bezzałogowych statków powietrznych, jest w Polsce stale rozwijający się. Przybywa coraz więcej amatorów użytkujących te urządzenia do różnych celów- komercyjnych, sportowych, rekreacyjnych- ludzie pragną robić ciekawe zdjęcia, dokumentować dronami niezwykłe zjawiska atmosferyczne czy wydarzenia z lotu ptaka. Wciąż jednak występuje niemały problem z nierozważnym korzystaniem z bezzałogowych statków. Takie nieodpowiedzialne ich użytkowanie może mieć przykre konsekwencje skutkujące zakłóceniem zasad bezpieczeństwa swojego i innych. Jakie regulacje nakłada więc na nas polskie prawo w kwestii poprawnego korzystania z dronów?

 

Odpowiedzialne korzystanie z drona w celach rekreacyjnych

 

Wszystkich użytkowników wykorzystujących przestrzeń powietrzną do lotów obowiązuje prawo lotnicze oraz szereg mniejszych regulacji, które określają klasyfikację tej przestrzeni, traktują o odpowiedzialności użytkownika sprzętu i o zasadach wykonywania lotów. Co jasne- dotyczy to także bezzałogowych statków, jakimi są drony.

Najmniejsze bezzałogowe statki powietrzne, które wykorzystywane są hobbistycznie, nie są objęte ścisłymi regulacjami. Drony o masie do 0,6 kg mogą latać swobodnie (z zachowaniem zasady lotu jedynie w zasięgu wzroku oraz ogólnych zasad bezpieczeństwa) z zachowaniem odległości większej niż 1 km od granicy lotniska i poza terenem obiektów chronionych strefą P. Mogą one wznosić się do wysokości 30 m lub do wysokości najwyższej przeszkody (np. budynku, drzewa), która znajduje się w promieniu do 100 m od operatora statku.

Drony ważące więcej niż 0,6 kg a mniej niż 25 kg muszą zachować odległość minimum 6 km od lotniska i mogą się wznosić do wysokości nie większej niż 100 m ponad poziom terenu. Loty dronami powinny być prowadzone bezwzględnie w zasięgu widoczności wzrokowej oraz pod stałą kontrolą operatora. W przypadku latania dronem powyżej 600 gram należy zawsze zachowywać bezpieczną odległość poziomą od osób, mienia, pojazdów (minimum 30 metrów), czy obiektów budowlanych i innych użytkowników przestrzeni powietrznej (minimum 100 metrów). Latając dronami ważącymi poniżej 600 gram odległości te nie obowiązują, należy jednak pamiętać, że w razie nieszczęśliwego wypadku, odpowiedzialność za zdarzenie spoczywa na operatorze drona. Każdy lot powinien być poprzedzony obserwacją warunków atmosferycznych i sprawdzeniem informacji dotyczących ograniczeń w ruchu lotniczym.

 

 

 

Przestrzeń zakazana

 

Prawo dotyczące wykorzystywania przestrzeni powietrznej zwraca także uwagę, by powstrzymać się od lotów nad portami lotniczymi i morskimi, kopalniami, ujęciami wody, oczyszczalniami ścieków, zaporami, rurociągami, elektrowniami każdego rodzaju, liniami energetycznymi, bankami, obiektami, radiowymi i telewizyjnymi czy archiwami państwowymi. Dla każdego użytkownika dronów dostępne są aplikacje, które w łatwy sposób wskazują w razie wątpliwości przestrzeń, w której można się poruszać oraz tę, w której jest to zakazane. Należy przy tym pamiętać, że aplikacje te informują tylko o strefach powietrznych, dlatego koniecznym jest rozeznanie terenu nad którym zamierzamy latać. By odpowiedzialnie korzystać z bezzałogowego statku w ramach hobby, można także udać się na krótkie szkolenie, na którym pozyska się najważniejszą wiedzę w pigułce.

 

Jak widać polskie prawo dość jednoznacznie określa zasady użytkowania dronów, również dla użytku rekreacyjnego. Stosowanie się do prawa i reguł lotów powinno być absolutnie bezwzględne, a nowi użytkownicy dronów powinni mieć chęć odbycia krótkiego szkolenia dotyczącego tych przepisów. Poprawne wykonywanie lotów ogranicza niemal do minimum narażanie siebie i innych na niebezpieczeństwo oraz daje gwarancję, iż przepisy nie będą zaostrzone. Każdy właściciel drona oraz jego użytkownik jest w ten sposób odpowiedzialny za ogół warunków posiadania tego sprzętu- tzw. odpowiedzialność zbiorowa wszystkich podmiotów i roztropne użytkowanie sprzętu latającego wzbudza zaufanie ustawodawców decyzyjnych w kwestii zaostrzania bądź liberalizowania prawa lotniczego w zakresie użycia statków bezzałogowych.

 

Powyższy artykuł powstał w celu podstawowego zapoznania się z obowiązującymi przepisami prawa lotniczego dotyczącego amatorskiego użytkowania dronów. Szczegółowe zasady znakomicie opisane są TUTAJ. Zachęcamy do zapoznania i stosowania się do nich!
KATEGORIETAGI

pomoc dronlink drony hobby prawo_lotnicze DroneTECH targi Toru%C5%84 fotogrametria dronedeploy DJI Mavic%202%20 podwodne yuneec geofence GEO%202.0


UDOSTĘPNIJ
REKLAMA

Dronlink.com

Dronlink to największa w Polsce wyszukiwarka firm droniarskich z certyfikatami UAV

Sprawdź
POLECANE FIRMY

Drone Media
Toruń

Flywalker.pl
Kraków