Dronetech
geofence

sample image

DJI wprowadza nową wersję technologii geofence - GEO 2.0


Firma DJI ogłosiła wprowadzenie nowej wersji technologii geofence. Aktualizacja dotyczyć ma ograniczeń w przestrzeni powietrznej dla lotów dronami w pobliżu lotnisk, w celu zapewnienia lepszej ochrony samolotów w  obszarach krytycznych. Nowy system GEO, zamiast okręgów, stworzy szczegółowe trójwymiarowe strefy bezpieczeństwa, otaczające tory lotu pasa startowego, a także bardziej złożone kształty wielokątów wokół innych wrażliwych obiektów.

  • 2018-10-25
  • by dronlink.com